سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

موسسه فنی صدرا

    مهندس برزویی
    • نمایش 3
    توسط مهندس برزویی
    http://sadraict.ir/

    آموزش و پیاده سازی شبکه , کامپیوتر , وب سایت و اپلیکیشن موبایل , کارآفرینی و مشاوره کسب و کارها