سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

دکتر صوفیوند

نوع پروفایل: پروفایل حرفه ای

پیش فرض

شرح مختصر: جراح دهان و دندان
تلفن ثابت: ۲۸۵۴ ۲۰ ۳۷
توضیحات

دارای بورد تخصصی خارج از کشور و عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا

جراحی،زیبایی،ایمپلنت ساخت پروتزهای ثابت و متحرک

سوابق کاری

لیست فعالیت ها

دارای بورد تخصصی خارج از کشور و عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا،

اکانت های اجتماعی

دسکتاپ

    • دکتر صوفیوند
      دکتر صوفیوند ارسال نمود

      کلینیک دکتر صوفیوند محيطي گرم و صميمي ،كه با آرامشي خاطر و بدون استرس تمامي خدمات دندان ارائه ميشود