سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

سرفصل های دوره های آموزشی

سرفصل های دوره های  آموزشی

مدیر گروه: مهندس برزویی

اعضاء این گروه: 1

توضیحات:

در این گروه به صورت منظم و تدوین شده برای دسترسی منسجم کاربران سمکا سرفصل های دوره های آموزشی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات قرار داده میشه

البته تلاش می کنیم که سرفصل های استاندارد دوره های بین المللی هم قرار بدیم.

خلاصه توضیحات: سرفصل های دوره های آموزشی
سرفصل های دوره های  آموزشی

سرفصل های دوره های آموزشی

سرفصل های دوره های آموزشی

جستجو در این گروه

اعضاء این گروه