سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

تایپ ده انگشتی

  • نمایش 3
توسط مهندس برزویی
طبقه بندی: کامپیوتر
نوع: فروش
شرایط: جدید
قیمت: به تومان20,000
291
قیمت به تومان 20,000
291

در این پکیج به شما به صورت کاملا کاربردی یاد خواهیم داد که چگونه یک تایپیست حرفه ای شوید.