سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

آموزش کاربردی کامپیوتر

  • نمایش 7
توسط مهندس برزویی
طبقه بندی: کامپیوتر
نوع: فروش
شرایط: جدید
قیمت: به تومان45000
293
قیمت به تومان 45000
293

آموزش کاربردی کامپیوتر شامل سرفصل هایی است برای حرفه ای شدن در بازار کار امروز ایران .

موسسه فنی صدرا

موسسه فنی صدرا

آموزش و پیاده سازی شبکه , کامپیوتر , وب سایت و اپلیکیشن موبایل , کارآفرینی و مشاوره کسب و کارها