سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

"امن" نتایج برای

برچسب ها

  • مهندس برزویی

   تولید نرم افزار امن

   در اغلب موارد، اشتباهات برنامه نویسی که به سادگی قابل اجتناب هستند منجر به بروز آسیب پذیری های قابل سوءاستفاده در نرم افزارها می شوند. گروه پاسخگویی به فوریتهای رایانه ای (CERT) در تحلیل هایی که بر روی هزاران آسیب پذیری گزارش شده به این گروه انجام داده، به این نتیجه رسیده است که اکثر آسیب پذیری ه...

   برچسبها: تولید, نرم افزار, امن