سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

فرهاد سپهریان

نوع پروفایل: پروفایل حرفه ای

پیش فرض

شرح مختصر: مشاور و مدرس در حوزه های تحلیل سیستم، پردازش تصویر و برنامه نویسی
موقعیت

سوابق کاری

لیست فعالیت ها

مدرس دانشگاه و هنرستان های فنی استان از سال ۱۳۷۸ تا کنون
مدیر عامل شرکت WGEC از سال ۱۳۸۵ تا کنون
مدیر گروه کامپیوتر آموزش و پرورش استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۲ تا کنون
مدیر گروه کامپیوتر آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرمانشاه از سال ۱۳۹۵ تا کنون

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

سوابق آموزشی

فعالیت های آموزشی: در طی سال ۱۳۷۸ تا کنون حوزه اصلی فعالیت من تدریس دروس تخصصی دانشگاهی و هنرستانی رشته کامپیوتر می باشد

اکانت های اجتماعی