سیستم مدیریت کسب وکارها و ارتباطات

برای یادگیری جاوا از کجا باید شروع کنم؟ اشخاصی که پسندیده اند

    مهندس برزویی

    برای یادگیری جاوا از کجا باید شروع کنم؟

    توسط مهندس برزویی
    برای یادگیری جاوا از کجا باید شروع کنم؟
    در زبان برنامه نویسی جاوا کدها ابتدا به صورت بایت کد کامپایل می شوند و سپس توسط JVM یا ماشین مجازی جاوا تبدیل به کدهای ماشین می شوند. به خاطر همین ویژگی هم هست که زبان برنامه نویسی جاوا به هیچ سیستم عاملی وابسته نیست و برنامه های ساخته شده به زبان...